Możliwość budowania ścieżki zaliczenia przedmiotu

Obowiązuje nas sylabus, ale jest możliwość wyjścia z inicjatywą zrobienia jakiegoś projektu, dodatkowej aktywności w ramach zaliczenia przedmiotu. Student sam ustala sobie typ projektu, kamienie milowe po konsultacjach z prowadzącym. Wyznaczony jest deadline i student właściwie sam kontroluje realizacje zainicjowanego projektu.

1. Inicjatywa studenta do zrobienia czegoś więcej.
2. Konsultacja z prowadzącym.
3. Zatwierdzenie pomysłu.
4. Ustalenie harmonogramu (kamieni milowych).
5. Realizowanie pomysłu.