Dyskusje zamiast wykładu

Bardzo cenię sobie, gdy zajęcia są prowadzone w sposób niestandardowy, czyli gdy studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych ćwiczeniach, dyskusjach, warsztatach, burzy mózgów. Uważam, że taki rodzaj zajęć daje lepsze możliwości rozwojowe, jak i dydaktyczne. Uczestnicy takich praktyk są w stanie więcej zapamiętać informacje, zinterpretować je i zrozumieć.

1. zajęcia prowadzone w otwartej formie, „luźne”, ale nie mniej wymagające
2. zaangażowani studenci
3. kreatywni prowadzący
4. wychodzenie poza szereg
5. przełamanie barier związanych z prowadzeniem zajęć w sposób konserwatywny