Ustne egzaminy

Uważam, że dobrą praktyką, choć rzadko stosowaną (ze względu na możliwości) jest przeprowadzanie egzaminów ustnych, ponieważ choć są lekko stresujące, dają możliwość dyskusji i wyrażenia swoich myśli w sposób otwarty. Egzaminy ustne mają inną bardzo cenną zaletę – przygotowują nas – studentów do pracy, wdawania się w konwersacje i dyskusje. Te miękkie umiejętności są bardzo cenne i bardzo chciałbym móc je rozwijać na co dzień, a nie od święta.

– zaangażowanie profesorów
– otwartość studentów
– chęć rozwoju
– egzaminy indywidualne / ustne