Wcześniejsza możliwość zaliczenia przedmiotu

Tzw. zerówki lub prace całoroczne, dzięki którym można uniknąć egzaminu. Student w toku semestru zdobywa punkty za aktywność, pracę na zajęciach, pracę w domu itp. dzięki czemu otrzymuje zaliczenie bez obowiązku pisania egzaminu, który często nie pokrywa się z wiedzą, a raczej z umiejętnością zapamiętywania, lub alternatywnie otrzymuje możliwość napisania egzaminu we wcześniejszym terminie – przed sesją egzaminacyjną, dzięki czemu student może w nagrodę otrzymać dłuższą przerwę między semestrami.

– możliwość wcześniejszego zaliczenia przedmiotu, co przekłada się na redukcję stresu i zadowolenie
– utrwalanie wiedzy w ciągu roku, uniknięcie sytuacji zakuj zdaje zapomnij
– weryfikacja wiedzy w sposób tradycyjny (egzaminowi) lub na bieżąco na zajęciach