Wspieranie Szkolnych Kół Naukowych

Na SGH SKNy i inne organizacje studenckie są bardzo silnie wspierane przez przez władze uniwersyteckie. Posiadają one realny budżet od uniwersytetu jak i partnerów, mają możliwość reklamy i rekrutacji na teranie uczelni czy też prostej rezerwacji pomieszczeń na wydarzenia przez nie organizowane. Przez to SKNy mają szczegolnie na studiach licencjakich znaczenie równoznaczne co samo studiowanie – nie są jedynie pobocznym dodatkiem działającym z boku dla pasjonatów. Studenci od początku 1 roku angażują się w ich działalność zdobywając doświadczenie działając praktycznie oraz zawiązują bliske znajomości. SKNy prowadzą wiele projektów mających szybki praktyczny charakater. Nowi człokowie kół szybko wdrażają się w ich diałanie i przez to od razu pracują w nad praktycznymi, poza akdemickimi projektami przez co bardzo szybko mogą pchwalić się namacylnimi wynikami i umiejętnościami. Wspołpraca pracodawców z SKNami sprawia, że jej członkowie często dostają oferty pracy bezpośrednio od partnerów i szybko odnajdują się na rynku pracy.

-Wsparcie angażowania się studentów ze strony władz podkreślające że SKNy są ważne a nie drugorzędne do studiów
-Działanie studentów w praktycznych projektach
-Nacisk na budowanie więzi członków SKNu poprzez integracje
-Wspołpraca z zewnętrzymi partnerami, pracodawcami
-Rozsądny budżet dla organizacji, pozwalający jej bez problemu realizować swoje cele