Współpraca dydaktyczna z firmami

Wybrane przedmioty realizowane są przy wsparciu firm. Eksperci z firmy prowadzą niektóre zajęcia. Z tym, że nauczyciel akademicki jest na wszystkich zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot. Studenci realizują projekty, które są oceniane przez ekspertów firmy oraz przez nauczyciela akademickiego. Najlepszym studentom proponowane są płatne praktyki w firmie.

1. Pozyskanie firm poprzez zaoferowanie im konkretnych wartości np. możliwość rekrutacji studentów, wsparcie wizerunku firmy jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Każda firma wymaga oddzielnego „koszyka” korzyści.
2. Dobra komunikacja z firmami poprzez oparcie się na osobie w firmie, która widzi sens programu. Za komunikację odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki, a nie firma.
3. Jeżeli firma ma zaproponować płatne praktyki dla najlepszych studentów, musi być odpowiednio duża. W przypadku małych firm praktyki nie są możliwe do zaoferowania.
4. Nauczyciel akademicki dba o jakość przedmiotu w kontekście akademickim, o to, aby firma była zadowolona z programu oraz reprezentuje również interes studentów.
5. Doprowadzenie do długookresowej współpracy wymaga od nauczyciela akademickiego ciągłego doskonalenia programu zajęć, elastyczności, gotowości poddania się ocenie przez firmę oraz autonomii w ramach uczelni.