Zapraszanie gości na zajęcia

Wykładowcy bądź studenci zapraszają gości. Osoby te dzielą się swoim doświadczeniem pokazując krótką prezentację, udzielając wywiadu bądź odpowiadając na pytania studentów. Taka forma zajęć jest bardzo atrakcyjna ze względu na zderzenie się z praktyką w największym stopniu, w jakim to jest możliwe.

1. Zaproszenie gościa
2. Przedstawienie się osoby zaproszonej – kim jest, czym się zajmuje itd.
3. Prezentacja/udzielenie wywiadu
4. Odpowiedź na pytania uczestników