dobre praktyki

WYGRAJ BON O WARTOŚCI 30 ZŁOTYCH

Twórz z nami bazę dobry praktyk w obszarze kształcenia,
zapisz się do newslettera PJK i zgarnij bon pieniężny o wartości 30 złotych!

Kliknij ZGŁOŚ DOBRĄ PRAKTYKĘ i napisz co w Twojej uczelni uważasz za godne polecenia, powielenia jeśli chodzi o metody nauczania, program kształcenia, realizowane projekty dotyczące dydaktyki.

Zbieramy wartościowe, pozytywne doświadczenia studentów z uczestniczenia w zajęciach i życiu uczelni. W przyszłości ma to być źródło inspiracji dla innych studentów i dla wykładowców. Warunkiem otrzymania bonu jest wprowadzenie praktyki z opisem minimum 1200 znaków i uzyskanie akceptacji administratora. Wasze propozycje zbieramy do 15 grudnia br. Chyba, że wyczerpie się pula bonów, wówczas przerwiemy zgłoszenia.

To działanie to część akcji informacyjnej „Jakość kształcenia – znaj swoje prawa”, którą realizuje Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia.

Poznaj dobre praktyki

Poniżej prezentujemy dobre praktyki.

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

 

Wykład ze specjalistami z branży
1. Zapoznanie studentów z zastosowaniem nauk w przemyśle 2. Zapoznanie z potencjalnym miejscem praktyk/stażu/pracy 3. Urozmaicenie materiału wykładowego
Więcej...
Użycie kahoot/quizów w trakcie zajęć
0. Opracowanie przez prowadzącego kilku pytań wielokrotnego wyboru przed zajęciami. 1. Wprowadzenie do tematu/przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. 2. Wyświetlenie linku oraz kodu do podłączenia się przez platformę quizową przez studentów. 3. Rozegranie quizu pomiędzy studentami. (opcjonalnie) 4. Przyznanie plusów za aktywność trójce najlepszych studentów
Więcej...
Ustne egzaminy
- zaangażowanie profesorów - otwartość studentów - chęć rozwoju - egzaminy indywidualne / ustne
Więcej...
Kaizen
- każdy ma pomysł na usprawnienie, - najlepsze pomysły są wprowadzane, - ciagle doskonalenie pomysłów
Więcej...
Aktywizacja studentów w grupach wielokulturowych
- Przedstawienie pomysłu prezentacji na pierwszych zajęciach - Zebranie chętnych studentów - Rozpisanie grafiku prezentacji na przestrzeni semestru - Uczestnictwo w prezentacjach studentów
Więcej...
Wspieranie się technologią podczas prowadzenia zajęć
- "obeznanie" w technologii prowadzącego - zaangażowanie wykładowców - zaciekawienie studentów
Więcej...
Nagrywanie treści wykładów i ćwiczeń
Dobre przygotowanie merytoryczne swoich zajęć, przygotowanie infrastruktury do nagrywania materiału, udostępnienie nagranych zajęć online
Więcej...
Udostępnianie materiałów z zajęć
- zrozumienie ze strony wykładowców - wyzbycie się strachu, że ich materiały trafią w niepowołane ręce - pewność wykładowców co do praktykowanego przez nich sposobu nauczania - lojalność studentów
Więcej...
Możliwość uczestniczenia zdalnego w zajęciach
1. Polityka władz uczelni 2. Dobra wola wykładowców i ich zaangażowanie
Więcej...
Goście z branży na wykładach
- Research potencjalnych mówców (np. spośród absolwentów uczelni, LinkedIn) - Zaproszenie "osoby z branży" na wykład - Zebranie opinii studentów po takim wykładzie w anonimowej ankiecie
Więcej...
Wzbogacenie zajęć o materiały multimedialne
- Zaplanowanie czasu na materiały multimedialne w trakcie zajęć - Znalezienie odpowiednich materiałów skorelowanych z treścią wykładu - Anonimowa ankieta badająca satysfakcję studentów
Więcej...
Dyskusje zamiast wykładu
1. zajęcia prowadzone w otwartej formie, "luźne", ale nie mniej wymagające 2. zaangażowani studenci 3. kreatywni prowadzący 4. wychodzenie poza szereg 5. przełamanie barier związanych z prowadzeniem zajęć w sposób konserwatywny
Więcej...
Projekty badawcze i badania
1. Wybór i zatwierdzenie tematów research papers. 2. Opracowanie części teoretycznej badanego tematu. 3. Przeprowadzenie badania w praktyce. 4. Opisanie otrzymanych wyników badania oraz wysnucie wniosków w swoim paper. 5. Zaprezentowanie swojego badania w formie prezentacji przed innymi studentami.
Więcej...
Zapraszanie gości na zajęcia
1. Zaproszenie gościa 2. Przedstawienie się osoby zaproszonej - kim jest, czym się zajmuje itd. 3. Prezentacja/udzielenie wywiadu 4. Odpowiedź na pytania uczestników
Więcej...
Praktyczna wiedza
1. Praktyczne przykłady, które pozwalają łatwiej przyswoić i zapamiętać teorię. 2. Pokazywanie, że teoria nie zawsze jest zgodna z prawdą. 3. Anegdoty o tym jaka jest rzeczywistość. 4. Mówienie o tym jakie kompetencje są naprawdę ważne na rynku pracy.
Więcej...
Możliwość budowania ścieżki zaliczenia przedmiotu
1. Inicjatywa studenta do zrobienia czegoś więcej. 2. Konsultacja z prowadzącym. 3. Zatwierdzenie pomysłu. 4. Ustalenie harmonogramu (kamieni milowych). 5. Realizowanie pomysłu.
Więcej...
Wybór prowadzących
- zasięgnięcie informacji dotyczącej prowadzącego, - porównanie ofert, - wybór odpowiedniego wykładowcy, - spełnienie oczekiwań studentów
Więcej...
Wspieranie Szkolnych Kół Naukowych
-Wsparcie angażowania się studentów ze strony władz podkreślające że SKNy są ważne a nie drugorzędne do studiów -Działanie studentów w praktycznych projektach -Nacisk na budowanie więzi członków SKNu poprzez integracje -Wspołpraca z zewnętrzymi partnerami, pracodawcami -Rozsądny budżet dla organizacji, pozwalający jej bez problemu realizować swoje cele
Więcej...
Wykorzystanie zadań praktycznych
- zastąpienie egzaminu projektem - zadania na "żywych" przykładach - zachęcanie studentów do samodzielności w pracy - pokazywanie ciekawych przykładów praktycznych - spotkania z ludźmi z branży
Więcej...
Grywalizacja
1. Zadania oparte na niewielkiej ilości materiału 2. Zróżnicowanie punktacji ze względu na poziom trudności zadania. 3. Urozmaicanie zadań tj. stosowanie różnych form na przestrzeni semestru 4. Możliwość zaliczenia przedmiotu dzięki uczestnictwu w grze
Więcej...
Case study z P&G
1. Współpraca z firmą zewnętrzną, znaną większości studentów, zwiększyła zainteresowanie zajęciami i wprowadziła tak zwany „powiew świeżości” 2. Praca oparta na realnym i bieżącym problemie, sprawiła iż opracowywanie rozwiązań miało większy sens 3. Kontakt z przewodniczącymi koncernu, sprawił iż mogliśmy bardziej zagłębić się w występujący problem 4. Nagroda, jak wszyscy wiemy, zachęca do pracy. Jej podwójna forma sprawiła, iż pojawił się aspekt zdrowej rywalizacji dzięki czemu pomysły były bardzo innowacyjne 5. Prezentacje pomysłów sprawiły, iż możliwe było poznanie różnych perspektyw spojrzenia na problem, co miało bardzo duży walor edukacyjny
Więcej...
Praktyczne projekty
1. Teoretyczne przygotowanie studentów - miało formę wykładu, podczas którego studenci poznawali wszelkie niezbędne informacje konieczne do wykorzystania podczas projektu. 2. Jasne określenie ram projektu i obowiązkowych elementów. 3. Praca własna studentów z możliwością konsultacji. 4. Przedstawianie i omawianie projektów.
Więcej...
Kahoot i padlet - jak obudzić studenta
1. Przygotowanie kahoota przed zajęciami. 2. Na ostatnim etapie zajęć wyświetlenie/ udostępnienie w kanale kontaktowym linku do gry. 3. Przeprowadzenie gry pod pseudonimami. 4. Wyłonienie zwycięzcy i zapisanie prawdziwych danych najuważnieszego słuchacza.
Więcej...
Udostępnianie notatek (nie tylko slajdów)
- posiadanie i wyświetlanie slajdów studentom, - posiadanie tableta z rysikiem, na którym rysuje się i zaznacza różne rzeczy, - wprowadzanie przykładów do każdej z definicji, żeby łatwiej było zrozumieć, - udostępniać studentom przygotowane slajdy i jak i notatki powstałe podczas zajęć.
Więcej...
Zapraszanie przedstawicieli firm na uczelnie
Kluczowe nawiązywanie jest stałej współpracy z uczelnia, firmy nie tylko chętnie prezentują swoją oferty w gmachu uczelni. Często również sponsorują lub współpracują przy organizacji wydarzeń naukowych czy konferencji organizowanych przez studentów. Uważam, że SGH jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje tak wiele możliwości poznania rynku pracy w Polsce. Pomaga to również zdobyć wiedzę merytoryczna z danego tematu oraz zdecydowanie pomaga w zdobyciu pewności siebie.
Więcej...
Projekty Uczelniane we współpracy z organizacjami
Brak barier komunikacyjnych z powodów zachęcania do pracy projektowej, dzięki czemu łatwy i przyjazny kontakt z wykładowcami staje się porządkiem dziennym. Możliwość rozwoju, niskim kosztem (większość pomocy naukowych, merytorycznych, dydaktycznych otrzymamy bezproblemowo od Uczelni). Przetarte szlaki, poprzez ogrom wcześniej zrobionych projektów. Zachęcanie Uczelni do pracy projektowej Stypendia i dofinansowania jako ułatwienie i docenienie swojej pracy.
Więcej...
Indywidualne zapisy na zajęcia
Przejrzyste zasady dotyczące punktacji ECTS oraz wymogów uczelni. Przejrzyste zasady dotyczące specjalności. Szeroki wybór przedmiotów i specjalności. Jednolity system wyboru przedmiotów. Możliwość ukończenia dwóch specjalności w tym specjalności międzykierunkowych.
Więcej...
Goście na zajęciach
1. zaproszenie gościa 2. udzielenie czasu na zajęciach 3. otwartość i pomysłowość prowadzącego 4. zaangażowanie studentów
Więcej...
Wcześniejsza możliwość zaliczenia przedmiotu
- możliwość wcześniejszego zaliczenia przedmiotu, co przekłada się na redukcję stresu i zadowolenie - utrwalanie wiedzy w ciągu roku, uniknięcie sytuacji zakuj zdaje zapomnij - weryfikacja wiedzy w sposób tradycyjny (egzaminowi) lub na bieżąco na zajęciach
Więcej...
Feedback 360 stopni
Zalety tego rozwiązania dotyczą wszystkich zaangażowanych stron - osoba prezentująca ma kompleksowy i różnorodny feedback od całej grupy, dzięki czemu może rozwijać swoje kompetencje. Studenci oceniający mają możliwość ustrukturyzowanego porównania różnych wystąpień oraz dodatkową motywację do pełnej uwagi podczas prezentacji kolegi/koleżanki. Wykładowca zaś ma pewność, że wszyscy studenci są zaangażowani nie tylko podczas swojej lub wybranych prezentacji.
Więcej...
Ciekawe laboratoria
Otwartość na studenta Ciekawe zagadnienia Zagadnienia, które zazębiają się z innymi zajęciami laboratoryjnymi Bezstresowość, która motywuje do pochłaniania wiedzy
Więcej...
Współpraca dydaktyczna z firmami
1. Pozyskanie firm poprzez zaoferowanie im konkretnych wartości np. możliwość rekrutacji studentów, wsparcie wizerunku firmy jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Każda firma wymaga oddzielnego „koszyka” korzyści. 2. Dobra komunikacja z firmami poprzez oparcie się na osobie w firmie, która widzi sens programu. Za komunikację odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki, a nie firma. 3. Jeżeli firma ma zaproponować płatne praktyki dla najlepszych studentów, musi być odpowiednio duża. W przypadku małych firm praktyki nie są możliwe do zaoferowania. 4. Nauczyciel akademicki dba o jakość przedmiotu w kontekście akademickim, o to, aby firma była zadowolona z programu oraz reprezentuje również interes studentów. 5. Doprowadzenie do długookresowej współpracy wymaga od nauczyciela akademickiego ciągłego doskonalenia programu zajęć, elastyczności, gotowości poddania się ocenie przez firmę oraz autonomii w ramach uczelni.
Więcej...

Dodaj
dobrą
praktykę

Zgłoś dobrą praktykę!
Uczestniczyłeś w ciekawych zajęciach – podziel się tym!
Może dzięki Tobie kształcenie wyższe będzie lepsze?