Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Angażowanie studentów na zajęciach

Streszczenie

Warsztatowe podejście do zajęć.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, włączanie studentów, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Nauka krytycznego myślenia

Streszczenie

Dyskutowanie o problemach

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: włączanie studentów i zaangażowanie studentów

Więcej...

Prowadzenie badań i prezentacji.

Streszczenie

Praktyka miałaby polegać na przygotowywaniu przez studentów kompleksowego badania w grupach.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, projekty, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Praktyczna wiedza

Streszczenie

Stawianie na praktyczną wiedzę.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne i zajęcia praktyczne

Więcej...

Możliwość budowania ścieżki zaliczenia przedmiotu

Streszczenie

Scenariuszowe zaliczanie zajęć.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: zaliczanie

Więcej...

Wybór prowadzących

Streszczenie

Możliwość wyboru przez studentów wykładowców z danego przedmiotu

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: student-centered learning i włączanie studentów

Więcej...

Wspieranie Studenckich Kół Naukowych

Streszczenie

Na SGH SKNy i inne organizacje studenckie są bardzo silnie wspierane przez przez władze uniwersyteckie.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: projekty, student-centered learning, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Wykorzystanie zadań praktycznych

Streszczenie

Praktyka polega na tym, że studenci mają dostęp do rzeczywistych problemów

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: firmy, innowacje, kompetencje praktyczne, zajęcia praktyczne, i zaliczanie

Więcej...

Grywalizacja

Streszczenie

Grywalizacja a zaliczanie zajęć

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, student-centered learning, włączanie studentów, i zajęcia praktyczne

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 8 9 10 11 12 Następne › Ostatni »