Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Organizacja planu zajęć

Streszczenie

Przygotowanie planu zajęć z uwzględnieniem zobowiązań sportowych studenta

Nazwa uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Obszar nauk: medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

Słowa kluczowe: student-centered learning, tutoring, i wspieranie studentów

Więcej...

Możliwość pobrania interaktywnego kalendarza

Streszczenie

Wpisywanie zajęć (w tym kadry, sal itd.) do kalendarzy on-line

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, on-line, i wspieranie studentów

Więcej...

Udostępnianie materiałów przed każdymi zajęciami

Streszczenie

Udostępnianie materiałów studentom przed zajęciami

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdańsk

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, materiały, student-centered learning, i wspieranie studentów

Więcej...

Bezpłatne zajęcia WF podczas sesji

Streszczenie

Otwarte korzystanie z infrastruktury sportowej uczelni

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, wspieranie studentów, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Mentorzy dla członków kół naukowych

Streszczenie

Mentorzy w ramach kół naukowych opiekujący się kilkoma studentami

Nazwa uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Obszar nauk:

Słowa kluczowe: student-centered learning i tutoring

Więcej...

Studiuj i pracuj

Streszczenie

Studia stacjonarne umożliwiające również pracę

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, student-centered learning, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Umiędzynarodowienie kierunek Management

Streszczenie

Prowadzenie zajęć w międzynarodowych grupach, międzynarodowi wykładowcy

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kadra, komunikacja ze studentami, i wielokulturowość

Więcej...

Social media a zajęcia

Streszczenie

Prowadzenie social mediów również w ramach zajęć

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, on-line, i student-centered learning

Więcej...

Śródsemestralna ewaluacja przedmiotu

Streszczenie

Pozyskiwanie feedbacku od studentów na temat zajęć w środku semestru

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, student-centered learning, i włączanie studentów

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 2 3 4 12 Następne › Ostatni »