Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Tutoring młody naukowiec – student

Streszczenie

Rzeczywista relacja pomiędzy wykładowcą a studentem

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kadra, projekty, i wspieranie studentów

Więcej...

Koła naukowe

Streszczenie

Przynależność do kół naukowych

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: włączanie studentów i zaangażowanie studentów

Więcej...

Wykłady i zajęcia z specjalistami

Streszczenie

Zatrudnianie praktyków jako wykładowców.

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: firmy, kadra, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Zrównoważony kampus

Streszczenie

Angażowanie studentów poprzez projekty zorientowane na ochronę klimatu.

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: ekologia, projekty, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Zwracanie uwagi na zdrowie psychiczne studentów

Streszczenie

Prowadzenie przez samorząd studentów działań wspierających zdrowie psychiczne studentów.

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: student-centered learning, włączanie studentów, i wspieranie studentów

Więcej...

Ankieta dla uczniów – oczekiwania od zajęć itd.

Streszczenie

Sprawdzenie oczekiwań studentów na początkowych zajęciach.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, student-centered learning, i włączanie studentów

Więcej...

Ciekawe zajęcia laboratoryjne

Streszczenie

Prowadzenie zajęć w laboratorium

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne i zajęcia praktyczne

Więcej...

Nauczanie na odległość

Streszczenie

Zdalne prowadzenie zajęć.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami

Więcej...

Angażowanie studentów w organizację wydarzeń.

Streszczenie

Realizacja różnych projektów przez studentów poza zajęciami.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, projekty, i zaangażowanie studentów

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 2 3 4 7 Następne › Ostatni »