Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Szanowanie Praw Studentów w zakresie wolnego czasu

Streszczenie

Tolerowanie opóźnień studentów wynikających ze zmian budynków na rozległym kampusie.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: wspieranie studentów

Więcej...

Przedmioty humanistyczne na studiach technicznych

Streszczenie

Obowiązkowe przedmioty humanistyczne

Nazwa uczelni: Politechnika Warszawska

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne i uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie i wielokulturowość

Więcej...

Potwierdzanie efektów uczenia się

Streszczenie

Potwierdzanie efektów uczenia przy naborze studentów

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: mikropoświadczenia, student-centered learning, i zaliczanie

Więcej...

Uniwersytet Otwarty

Streszczenie

Oferowanie zajęć w ramach otwartego uniwersytetu.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: on-line, włączanie studentów, i wspieranie studentów

Więcej...

Umożliwianie rozwoju pozauczelnianego

Streszczenie

Promowanie przez Władze wydziału działalności w kołach naukowych.

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: mikropoświadczenia, projekty, student-centered learning, i zaliczanie

Więcej...

Zwolnienie z zajęć – działalność w SKN

Streszczenie

Łączenie działalności w kole naukowym z realizacją zajęć.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: mikropoświadczenia, student-centered learning, i zaliczanie

Więcej...

Działalność charytatywna a zaliczenie

Streszczenie

Rozpoznawanie w programach studiów działalności charytatywnej studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, mikropoświadczenia, i zaliczanie

Więcej...

Tutoring – przejrzysty plan zajęć

Streszczenie

Przedstawianie studentom planu zajęć oraz podsumowanie poprzednich zajęć

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, tutoring, i wspieranie studentów

Więcej...

Sposoby zaliczania praktyk

Streszczenie

Zaliczanie praktyk poprzez działalność społeczną

Nazwa uczelni: Unwiersytet Łódzki

Obszar nauk: społeczne i uniwersalne

Słowa kluczowe: zajęcia praktyczne i zaliczanie

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 2 3 4 5 6 12 Następne › Ostatni »