Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Samodzielny wybór tematu pracy zaliczeniowej

Streszczenie

Zgłaszanie tematów prezentacji przez studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: projekty, student-centered learning, i włączanie studentów

Więcej...

Grupowe konsultacje jako część programu zajęć.

Streszczenie

Konsultacje programów zajęć przez studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: student-centered learning, włączanie studentów, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Studenckie Granty Badawcze

Streszczenie

Prowadzenie badań przez studentów

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: projekty, tutoring, i włączanie studentów

Więcej...

Program Tutorski UwB

Streszczenie

Tutoring dla licealistów

Nazwa uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kadra, tutoring, i włączanie studentów

Więcej...

Inkubator Przedsiębiorczości

Streszczenie

Inkubator dla interesariuszy uczelni

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kompetencje praktyczne, projekty, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Program tutoringowy

Streszczenie

Tutoring w praktyce

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, tutoring, włączanie studentów, i wspieranie studentów

Więcej...

Tutoring młody naukowiec – student

Streszczenie

Rzeczywista relacja pomiędzy wykładowcą a studentem

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: kadra, projekty, i wspieranie studentów

Więcej...

Koła naukowe

Streszczenie

Przynależność do kół naukowych

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Obszar nauk: uniwersalne

Słowa kluczowe: włączanie studentów i zaangażowanie studentów

Więcej...

Wykłady i zajęcia z specjalistami

Streszczenie

Zatrudnianie praktyków jako wykładowców.

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: firmy, kadra, i zajęcia praktyczne

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 4 5 6 7 8 12 Następne › Ostatni »