Poznaj dobre praktyki

Wartościowe doświadczenia Studentów z uczestniczenia w zajęciach jako, być może, inspirację dla innych Studentów i dla Wykładowców.

Goście z branży na wykładach

Streszczenie

Zapraszanie praktyków na zajęcia.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: firmy, kompetencje praktyczne, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Możliwość uczestniczenia zdalnego w zajęciach

Streszczenie

Możliwość uczestniczenia w niektórych zajęciach zdalnie.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami i on-line

Więcej...

Udostępnianie materiałów z zajęć

Streszczenie

Dzielenie się materiałami wykładowymi ze swoimi studentami.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Obszar nauk: humanistyczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, on-line, i student-centered learning

Więcej...

Nagrywanie treści wykładów i ćwiczeń

Streszczenie

Przygotowanie przez wykładowców treści zajęć dostępnych on-line.

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, materiały, i on-line

Więcej...

Nowoczesne formy nauczania

Streszczenie

Wspieranie się technologią podczas prowadzenia zajęć.

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Słowa kluczowe: innowacje, materiały, i zajęcia praktyczne

Więcej...

Aktywizacja studentów w grupach wielokulturowych

Streszczenie

Włączanie studentów do prowadzenia zajęć.

Nazwa uczelni: Politechnika Warszawska

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Słowa kluczowe: student-centered learning, wielokulturowość, włączanie studentów, i zaangażowanie studentów

Więcej...

Kaizen

Streszczenie

Dzielenie się wiedzą dot. drobnych usprawnień.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Słowa kluczowe:

Więcej...

Ustne egzaminy

Streszczenie

Prowadzenie ustnych egzaminów umożliwiających dyskusję.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: społeczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami

Więcej...

Użycie kahoot/quizów w trakcie zajęć

Streszczenie

Wykorzystanie quizów do utrwalania wiedzy.

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Obszar nauk: humanistyczne i społeczne

Słowa kluczowe: komunikacja ze studentami, zaangażowanie studentów, i zaliczanie

Więcej...

« Pierwszy ‹ Poprzedni 1 7 8 9 10 11 12 Następne › Ostatni »