Aktywizacja studentów w grupach wielokulturowych

Opis praktyki

Kiedy na zajęcia uczęszczają studenci z różnych środowisk/kultur, np. z wymiany Erasmus bądź umów bilateralnych, dobrą praktyką jest przeznaczenie np. 10min z każdych zajęć, aby studenci, którzy dobrowolnie się zgłoszą, przygotowali prezentację na dowolny temat, mniej lub bardziej związany ze swoją kulturą oraz tematyką wykładów/ćwiczeń. W ten sposób grupa będzie miała okazję poznać się bardziej, co przełoży się na aktywność/frekwencję oraz poczucie przynależności studentów.

Kluczowe elementy praktyki

– Przedstawienie pomysłu prezentacji na pierwszych zajęciach
– Zebranie chętnych studentów
– Rozpisanie grafiku prezentacji na przestrzeni semestru
– Uczestnictwo w prezentacjach studentów

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Politechnika Warszawska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: SM

Liczba odwiedzin: 21498