Europassy Mobilność (Erasmusy)

Opis praktyki

Możliwość wyjazdu na staż za zagranicę. Wyjechać mogą tylko osoby które mają najwyższą średnią. Jest do dobre ponieważ mobilizuje słabsze osoby do osiągania wyższych wyników. Wiem że najwięcej osób korzysta z tego w ostatnim roku. To niezwykła przygoda, którą wielu z nich zapamięta do końca życia, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i rozwinięcia umiejętności językowych.

Kluczowe elementy praktyki

wyjazd, praktyki roczne, staż

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Barbara

Liczba odwiedzin: 16846