Inkubator Przedsiębiorczości

Opis praktyki

Inkubator to inicjatywa usług doradczych dla studentów i absolwentów chcących być przedsiębiorcami. Głównym jej celem wsparcie merytoryczne studentów i absolwentów w wejściu na rynek jako przedsiębiorców i działaczy społecznych w ramach NGO.
Działania i projekty:
– Indywidualne doradztwo biznesowe dla studentów
– Otwarte wykłady motywacyjne z praktykami
– Wydarzenia networkingowe sieciujące studentów, przedsiębiorców, władze publiczne, NGO i inwestorów
Wszystko odbywa się student-wykładowca.

Kluczowe elementy praktyki

inkubator, doradztwo, biznes

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Barbara

Liczba odwiedzin: 16844