Samodzielny wybór tematu pracy zaliczeniowej

Opis praktyki

Na zajęciach mieliśmy możliwość zgłosić swój pomysł tematu odnośnie przygotowanej prezentacji i mogliśmy liczyć na pomoc prowadzącego w tej kwestii i nie było czegoś takiego że jakiś temat się nie nadawał. Prowadzący służył pomocą w kwestii opracowania tego tematu co uważam za przykład dobrego tutoringu, ponieważ indywidualnie każdy mógł liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela.

Kluczowe elementy praktyki

“Wolna ręka”, możliwość zgłębienia tematu który nas interesował, wsparcie prowadzącego zajęcia, tutoring

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 16845