Umiędzynarodowienie kierunek Management

Opis praktyki

Umiędzynarodowienie jest strategicznym kierunkiem rozwoju WSAiB. Dokonuje się od wielu lat w kilku obszarach. Głównym takim przykładem jest kierunek Management. Atutem tych studiów są: wszystkie zajęcia w języku angielskim oraz możliwość studiowania w międzynarodowej grupie studentów; zapewniają doskonałe przygotowanie do pracy w międzynarodowych firmach.

Kluczowe elementy praktyki

Umiędzynarodowienie, praktyki

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Barbara

Liczba odwiedzin: 23308