Wykład ze specjalistami z branży

Opis praktyki

Osoba prowadząca przedmiot “Projektowanie procesów wymiany ciepła”, zorganizowała podczas jednego z wykładów spotkanie online ze specjalistami z firmy Veolia Energia Warszawa, która jest jednym z głównych dostawców ciepła. Na spotkaniu przedstawiono nam informację, w jaki sposób dostarczane w Warszawie jest ciepło. Na co składa się operacja sieci ciepłowniczej, jakie aspekty wymiany ciepła są kluczowe podczas dostarczania ciepła. Spotkanie to było bardzo interesujące i pokazało jak stosuje pozyskaną podczas wykładów wiedzę w przemyśle energetycznym. Podczas spotkania można było również poznać aspekty finansowo/biznesowe prowadzenia firmy świadczącej usługi ciepłownicze. Ponadto zapoznano studentów z przedstawicielem HR firmy, który zaprosił studentów do wzięcia udziału w studenckich praktykach przemysłowych w Veolii. Praktyki te osobiście odbyłem i nie dowiedziałbym się o nich, gdyby nie zorganizowane spotkanie ze specjalistami z branży.

Kluczowe elementy praktyki

1. Zapoznanie studentów z zastosowaniem nauk w przemyśle
3. Zapoznanie z potencjalnym miejscem praktyk/stażu/pracy
4. Urozmaicenie materiału wykładowego

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Politechnika Warszawska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: WJ

Liczba odwiedzin: 12293