Projekty Uczelniane we współpracy z organizacjami

Głównie dobra praktyka polega na udostępnianiu miejsca, wiedzy, merytoryki i wielu innych rzeczy jakie posiada Uczelnia, studentom chcącym stworzyć projekt czy to dydaktyczny czy też integracyjno-promocyjny. Jest to charakterystyczna rzecz dla Szkoły Głównej Handlowej, gdzie projektów jest masa i możliwości rozwoju studentów nieograniczone, ze względu na współprace na poziomie organizacja-Uczelnia jak i student-pracownik uczelniany (wykładowca, kadra zarządcza, dziekanat).

Brak barier komunikacyjnych z powodów zachęcania do pracy projektowej, dzięki czemu łatwy i przyjazny kontakt z wykładowcami staje się porządkiem dziennym.
Możliwość rozwoju, niskim kosztem (większość pomocy naukowych, merytorycznych, dydaktycznych otrzymamy bezproblemowo od Uczelni).
Przetarte szlaki, poprzez ogrom wcześniej zrobionych projektów.
Zachęcanie Uczelni do pracy projektowej
Stypendia i dofinansowania jako ułatwienie i docenienie swojej pracy.