Użycie kahoot/quizów w trakcie zajęć

Dobrą praktyką jest użycie w trakcie zajęć platformy online do prostych quizów, np. Kahoot. Każdy student może odpowiadać przy użyciu swojego telefonu. Taka prosta forma rywalizacji angażuje studentów i poniekąd może pomagać w zapamiętywaniu omawianych w trakcie zajęć pojęć.

0. Opracowanie przez prowadzącego kilku pytań wielokrotnego wyboru przed zajęciami.
1. Wprowadzenie do tematu/przypomnienie materiału z ostatnich zajęć.
2. Wyświetlenie linku oraz kodu do podłączenia się przez platformę quizową przez studentów.
3. Rozegranie quizu pomiędzy studentami.
(opcjonalnie)
4. Przyznanie plusów za aktywność trójce najlepszych studentów