Ankieta dla uczniów – oczekiwania od zajęć itd.

Opis praktyki

Już na początkowych zajęciach (Język obcy – angielski ) zostaliśmy poproszeni o wypełnienie szczegółowej ankiety na temat naszych mocnych i słabych stron, wskazanie naszych oczekiwań wobec zajęć, nasze cele na krótki i długi okres czasu, „dobre praktyki” z poprzednich szkół które chcielibyśmy wprowadzić, oraz pytanie – co jest dla nas wyznacznikiem, że nasz cel związany z tymi zajęciami został osiągnięty.

Kluczowe elementy praktyki

Kluczowym elementem tej praktyki jest szczegółowa analiza ankiet wypełnionych przez studentów i wprowadzenie „w życie” sugestii i próśb (respektowanie w miarę możliwości nawet indywidualnych potrzeb, tak, aby każda osoba czuła się wysłuchana i zrozumiana)

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański

Zgłaszajacy dobrą praktykę: OA

Liczba odwiedzin: 22532