Ankiety, w których można wyrazić swoją opinię

Opis praktyki

W ramach funkcjonowania uczelni istnieje wiele komisji, działów czy rad, których zadaniem jest budowanie strategii np. klimatycznych lub dotyczących tworzenia bezpiecznych warunków dla studiujących. Dobra praktyką jest poznawanie opinii/badanie nastrojów wszystkich uczestniczących w życiu uczelnianym, których wprowadzone zmiany będą dotyczyć. Można dokonać tego chociażby dzięki udostępnianiu ankiety online, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozwala to oddać swój głos oraz wyrazić uwagi.

Kluczowe elementy praktyki

1. Uwzględnianie w pracach komisji/działów/rad itd. tworzenia ankiet, które skierowane będą do ogółu członków uczelni.
2. Udostępnianie ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie uczelni.
3. Zachęcanie studentów do oddawania głosów/wyrażania opinii.
4. Dzielenie się wynikami z przeprowadzonych badań.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 19180