Całosemestralna praca nad projektem

Opis praktyki

Bardzo dobrym i efektywnym sposobem na przyswajanie przez studentów wiedzy, jest praca nad jednym projektem w ramach zaliczenia przedmiotu. Wymaga to włączenia edukacji w formie praktyki, zamiast skupiania się jedynie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Może dotyczyć to np. stworzenia własnego produktu/usługi czy strategii rozwoju marki, stanowiący cykliczny proces, którego progres sprawdzany jest np. co tydzień. Takie rozwiązanie pozwala na kreatywne działania i rozwój relacji w grupie.

Kluczowe elementy praktyki

1. Uwzględnienie zaliczenia przedmiotu pod postacią projektu w sylabusie przedmiotu.
2. Tworzenie planu pracy w trakcie semestru, który umożliwia cotygodniową ewaluację i dalszy rozwój projektów.
3. Tworzenie przestrzeni wsparcia i możliwości konsultacji indywidualnych.
4. Łączenie wiedzy teoretycznej i wskazywanie jak można implementować ją praktycznie.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Kinga Kaźmierczyk

Liczba odwiedzin: 22530