Docenianie zaangażowania studentów

Opis praktyki

Docenianie zaangażowania studentów podczas zajęć na studiach to nie tylko dobra praktyka, ale wręcz kluczowa dla ich akademickiego rozwoju. To motywuje, inspiruje i sprawia, że chcą oni dążyć do osiągnięcia lepszych wyników naukowych. Nagradzanie zaangażowania studentów może przybierać różne formy. Pod koniec semestru można przyznać wyróżnienia za regularność uczęszczania na zajęcia, aktywny udział w dyskusjach, twórcze podejście do rozwiązywania problemów czy zaangażowanie w projekt.

Kluczowe elementy praktyki

– Regularne nagradzanie zaangażowanych studentów na koniec semestru
– Uwzględnianie aktywnego udziału w dyskusjach jako kryterium doceniania
– Nagradzanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów
– Motywowanie studentów do regularnego uczęszczania na zajęcia przez nagradzanie za obecność

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MSz

Liczba odwiedzin: 19181