Kahoot i padlet – jak obudzić studenta?

Opis praktyki

W ramach tej praktyki na zakończenie zajęć prowadzący udostępnia link do gry kahoot/padlet dotyczącej zakończonych ćwiczeń. Studenci korzystając ze smartfonow lub laptopów odpowiadaja na pytania wyświetlane na monitorze sprawdzając jednocześnie swoją wiedzę. Najlepszy student moze otrzymywać plusy za aktywność, ktore mozna z kolei dołączyć do oceny końcowej lub wziąć pod uwagę w przypadku oceny na przełomie stopni. Pozwala to na utrzymywanie zainteresowania studentów, a także bieżąca weryfikacje rozumienia tematów.

Kluczowe elementy praktyki

1. Przygotowanie kahoota przed zajęciami.
2. Na ostatnim etapie zajęć wyświetlenie/ udostępnienie w kanale kontaktowym linku do gry.
3. Przeprowadzenie gry pod pseudonimami.
4. Wyłonienie zwycięzcy i zapisanie prawdziwych danych najuważnieszego słuchacza.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AK

Liczba odwiedzin: 22530