Koła na kwadracie

Opis praktyki

Wydarzenie „Koła na kwadracie” to inicjatywa polegająca na promowaniu dołączenia do kół naukowych przez osoby studiujące. Czemu jest to dobra praktyka? Bycie członkiem koła naukowego zwiększa potencjał dydaktyczny studenta, dodatkowo nad każdym z kół czuwa opiekun dydaktyczny- specjalista w danej dziedzinie. Często pozwala to również na zgłębienie tajników wiedzy w interesującej daną osobę tematykę. Zwiększa też to umiejętności retoryczne, chociażby przez uczestnictwo w konferencjach.

Kluczowe elementy praktyki

1. Każda wydziałowa rada samorządu studenckiego, prowadząc ewidencję działających kół naukowych, zgłasza liczbę kół naukowych biorących udział w praktyce.
2. Podczas wydarzenia, koła naukowe prowadzą prelekcje w danym obszarze (w zależności od wydziału), przybliża struktury działania koła i plan działania.
3. Praktyka ta pozwala na szerzenie kultury nauki i angażowania w procesy dydaktyczne na uczelni (przykładowo organizowanie prelekcji czy konferencji naukowych).
4. Praktyka ta utrwala też przeświadczenie o tym, iż warto angażować się w działalność naukową, odkrywając swój potencjał dydaktyczny i budować tym samym ścieżkę przyszłości.
5. Praktyka ta jest też ponadczasowa i dotyczy całego uniwersytetu- zarówno wydziałów społecznych, ekonomicznych, jak i Wydziału Sztuk Pięknych.
6. Co warto podkreślić- jest to też doskonała możliwość zaszczepienia bakcyla w kwestii kształcenia- tym samym tworząc efekt domina, którego finałem jest zaangażowanie w naukę.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Bartosz Jabłoński

Liczba odwiedzin: 23309