Nagrywanie treści wykładów i ćwiczeń

Opis praktyki

Pandemia Covid pokazała, jak słabo polskie uczelnie były nieprzygotowane na nauczanie zdalne. Jednakże lekcją, jaką wszyscy możemy z tego wyciągnąć, jest to, że warto nagrywać materiał z zajęć. Zwłaszcza na studiach magisterskich, gdzie część studentów zaczyna łączyć pracę ze studiami, uczęszczanie na nieobowiązkowe wykłady może być trudne, a mając te wykłady nagrane, studenci mogą wrócić do nich w dowolnej chwili. Ogranicza to też ilość pytań otrzymywanych pod koniec semestru przez wykładowcę, bo student zamiast pytać, może wrócić do zagadnienia z początku semestru, ktorego dobrze nie zapamiętał.

Kluczowe elementy praktyki

– dobre przygotowanie merytoryczne swoich zajęć,
– przygotowanie infrastruktury do nagrywania materiału,
– udostępnienie nagranych zajęć online

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Politechnika Wrocławska

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JSz

Liczba odwiedzin: 23308