Nauka krytycznego myślenia

Opis praktyki

Nauka krytycznego myślenia, stawiania swoich tez i poglądów w status wątpliwości i niepewności.

Kluczowe elementy praktyki

– wskazanie wątpliwych aspektów,
– zadawanie niewygodnych pytań,
– pokazanie na niepewności twierdzeń

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 23309