Nowoczesne formy nauczania

Opis praktyki

Dobrą praktyką, jaką miałam okazję dostrzec na swojej uczelni było wspieranie się technologią podczas prowadzenia zajęć. Mam tu na myśli głównie pokazywanie studentom krótkich wystąpień / speechy / wykładów zagranicznych profesorów lub praktyków biznesowych. Taka praktyka z reguły wzmacniała zainteresowanie słuchaczy i pozwalała lepiej zapamiętać omawiany temat. Uważam, że dzisiejszy świat i internet daje wiele możliwości nie tylko studentom, ale i również wykładowcom i powinni oni starać się wykorzystywać te możliwości.

Kluczowe elementy praktyki

– “obeznanie” w technologii prowadzącego
– zaangażowanie wykładowców
– zaciekawienie studentów

Obszar nauk: inżynieryjno-techniczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: UN

Liczba odwiedzin: 23308