Organizacje studenckie

Opis praktyki

Koła naukowe, w których uczestniczę to organizacje zrzeszające studentów, których głównym celem jest propagowanie wiedzy oraz samokształcenie jej uczestników. Dzięki nim mamy możliwość poszerzać nasze zainteresowania i dalej bez przeszkód się rozwijać.

Kluczowe elementy praktyki

1.Przestrzeganie praw studenta
2.Uczestnictwo w projektach badawczych
3.Propagowanie wiedzy
4.Liczne szkolenia

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JK

Liczba odwiedzin: 22533