Organizowanie konkursów

Opis praktyki

Organizowanie konkursów przez koła naukowe na powszechnej i łatwo dostępnej stronie umożliwiają każdemu studentowi wzięcie udziału i wygranie biletu. Dzięki konkursom, studenci w trudnej sytuacji finansowej mogą wykorzystać swoją wiedzę i wygrać bilety do muzeum, na spektakle teatralne badź do kina. Inicjatywa zachęca do pogłębiania swoich zainteresowań związanych z kulturą i sztuką, satysfakcję oraz rozwój życia kulturalnego.

Kluczowe elementy praktyki

Nawiązanie współpracy przez koła naukowe.
Rozpowszechnienie konkursów.
Zaangażowanie studentów.
Wiedza dotycząca kultury.
Wyjście do miejsca kultury.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 16847