Program mentoringowy

Opis praktyki

Program mentoringowy ABSOLWENT VIP to połączenie mentorów (absolwentów UŁ) z mentees (aktualnymi studentami UŁ). Mentorzy wspierają w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, co ma znaczenie zarówno w trakcie studiów, jak i w przyszłej karierze. Student może również wybrać obszar, w którym chce się rozwijać i dowiedzieć się więcej. Każdy mentoring jest inny, a wszystko zależy od mentee, który wraz z mentorem określa cele.

Kluczowe elementy praktyki

1. Łączenie studentów z absolwentami.
2. Organizacja spotkań i szkoleń dla mentees.
3. Regularne spotkania par mentorskich.
4. Realizacja założonych na początku celów przez mentees.
5. Organizacja inauguracji i podsumowania projektu.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MT

Liczba odwiedzin: 23308