Projekty zespołowe na realnych case’ach

Opis praktyki

Podczas zajęć na kierunku „Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami” mieliśmy na wielu zajęciach prace zespołowe. To pomogło nam nauczyć się pracy w grupie, delegowania zadań, liderstwa, czy komunikacji. O tyle zajęcia nam studentom się podobały – bo w porównaniu do zajęć, chociażby z wcześniejszych etapów edukacji – moglibyśmy realnie wnieść wartość i merytorykę, dzięki czemu nikt z nas nie nudził się. Studiowaliśmy realny case’y firm, dzięki czemu mogliśmy również pozyskać cenne kontakty.

Kluczowe elementy praktyki

1. Stworzenie programu zajęć opartych na projektach.
2. Stałe słuchanie studentów przez wykładowców.

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: MT

Liczba odwiedzin: 16846