Regularna ocena aktywności na zajęciach

Opis praktyki

Czas, w którym studenci uczęszczają na zajęcia często wykorzystywany jest na dyskusję, pracę w czasie zajęć czy pytania/przemyślenia studentów rozwijających/pogłębiających poruszane zagadnienia. Dobrą praktyką, docenianą przez aktywnych studentów, jest regularna ocena aktywności w czasie zajęć. Kiedy jest ona odnotowywana przez prowadzącego i np. umożliwia przedegzaminowe zaliczenie przedmiotu lub jest uwzględniana w ocenie końcowej, nie tylko studenci są bardziej zmotywowani ale docenieni.

Kluczowe elementy praktyki

1. Regularne odnotowywanie aktywności studentów przez prowadzącego np. w formie plusów lub punktów.
2. Uznawanie aktywności jako jeden z czynników warunkujących ocenę, podwyższających ją lub umożliwiających zaliczenie przedmiotu bez podchodzenia do egzaminu/zaliczenia.
3. Uwzględnienie ww. zapisów w sylabusie przedmiotu.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 19181