Rozpowszechnianie materiałów z zajęć

Opis praktyki

Udostępnianie materiałów przez wykładowców to jedna z najlepszych praktyk, jakie można spotkać w środowisku akademickim. Jest to bez wątpienia wyraz troski i zaangażowania ze strony nauczyciela, który dobrze wie, że ucząc się potrzebujemy nie tylko słów mówionych, ale także materiałów do samodzielnej nauki i pogłębiania wiedzy. Gdy wykładowcy decydują się na udostępnianie materiałów swoim studentom, naprawdę robią coś wyjątkowego. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do notatek i ważnych zagadnień.

Kluczowe elementy praktyki

* Dzięki takim praktykom studenci mają łatwy dostęp do różnych materiałów, takich jak notatki, prezentacje, artykuły i książki, które pomagają im poszerzać wiedzę;
* Umożliwia studentom lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału;
* Ułatwiają samodzielną naukę, powtarzanie istotnych informacji oraz przygotowywanie się do egzaminów.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa

Zgłaszajacy dobrą praktykę: Antoni Jan

Liczba odwiedzin: 19181