Speed frending

Opis praktyki

Na studiach istnieje wiele sposobów na zawieranie nowych znajomości i budowanie sieci społecznej. Jedną z ciekawych i innowacyjnych praktyk, która zdobywa coraz większą popularność, jest speed frending. Speed frending to dynamiczna forma spotkania, podobna do speed datingu, która pozwala studentom odkryć potencjalnych nowych przyjaciół w krótkim czasie. To energiczne i ekscytujące wydarzenie, które ma za zadanie stworzenie sprzyjającego środowiska do nawiązywania nowych relacji.

Kluczowe elementy praktyki

1.To praktyka, która umożliwia studentom poszerzanie swojej sieci społecznej i budowanie więzi z innymi osobami na uczelni.
2.Speed frending może pomóc studentom w przełamywaniu nieśmiałości i nawiązywaniu kontaktów, zwłaszcza w nowym środowisku akademickim.
3.Spotkania speed frendingowe mogą być organizowane jako część programu integracyjnego dla nowych studentów lub jako nieformalne wydarzenie na uczelni.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Opolski

Zgłaszajacy dobrą praktykę: WT

Liczba odwiedzin: 22530