Śródsemestralna ewaluacja przedmiotu

Opis praktyki

Śródsemestralna ewaluacja przedmiotu, jest rozwiązaniem umożliwiającym poznanie opinii studentów odnośnie dotychczasowych zajęć i prezentowanych treści. Wskazuje jakie elementy przynoszą korzyść, co jest dla studentów angażujące, ale też daje możliwość konstruktywnej krytyki i wprowadzania zmian. Dodatkowo dzięki takiemu formularzowi studenci mogą wskazać na jakich treściach im zależy, co jeszcze chcieliby się dowiedzieć i na czym skupić, bo posiadają już wiedzę nabytą w czasie części semestru)

Kluczowe elementy praktyki

1. Przygotowanie anonimowego formularza, dzięki któremu możliwym będzie zebranie opinii studentów, ich dalszych oczekiwań i ewentualnych uwag.
2. Otwartość prowadzących na wprowadzanie zmian, uwzględnianie oczekiwań itd.
3. Uczciwość i konstruktywność wypowiedzi.
4. Zaangażowanie studentów.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KK

Liczba odwiedzin: 16845