Studenckie Granty Badawcze

Opis praktyki

Studenckie Granty Badawcze to program o cechach tutoringu, który umożliwia danemu studentowi prowadzenie własnych badań, w interesującym go obszarze, pod okiem nauczyciela akademickiego. Dodatkowym atutem programu jest wsparcie finansowe od władz uczelni, dzięki któremu student nie musi obawiać się o koszty związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, literatury czy opłaceniem konferencji naukowych.

Kluczowe elementy praktyki

1. Wsparcie nauczyciela akademickiego na każdym etapie prowadzenia własnych badań.
2. Rozwijanie wiedzy z obszarów nas interesujacych.
3. Nabywanie komptenecji potrzebnych w dalszej ścieżce zawodowej.
4. Możliwość podzielenia się wynikami własnej pracy na konferencjach naukowych.
5. Zapewnione wsparcie finansowe od władz uczelni.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: RK

Liczba odwiedzin: 23309