Twórcze podejście do rozwiązywania problemów

Opis praktyki

Jest to metoda, która inspiruje i zachęca studentów do myślenia poza schematami, wykorzystywania swojej kreatywności i dochodzenia do nietypowych rozwiązań. W praktyce, nauczyciele i profesorowie mogą stworzyć środowisko, które promuje twórcze myślenie i nagradza studentów za ich innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów. W zamiarze stworzenia takiego środowiska, można wykorzystać różne techniki, które pomogą studentom rozwijać swoją kreatywność.

Kluczowe elementy praktyki

* Stworzenie atmosfery otwartej i przyjaznej;
* Zachęcanie do zadawania pytań i wyrażania wątpliwości;
* Wspieranie różnorodnych perspektyw;
* Przyznawanie nagród za twórcze rozwiązania i innowacyjne projekty
* Promowanie współpracy i wymiany pomysłów

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AA

Liczba odwiedzin: 19181