Udostępnianie materiałów z zajęć

Opis praktyki

Uważam, że dobrą praktyką, jaką kultywują wykładowcy, jest dzielenie się materiałami wykładowymi ze swoimi studentami. Jest to duże ułatwienie dla studentów podczas nauki do egzaminów, ale także w trakcie semestru, gdy chcą zerknąć w aktualne zagadnienia, jakie są omawiane na bieżąco podczas zajęć.

Kluczowe elementy praktyki

– zrozumienie ze strony wykładowców
– wyzbycie się strachu, że ich materiały trafią w niepowołane ręce
– pewność wykładowców co do praktykowanego przez nich sposobu nauczania
– lojalność studentów

Obszar nauk: humanistyczne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Zgłaszajacy dobrą praktykę: WSz

Liczba odwiedzin: 23308