Udostępnianie notatek (nie tylko slajdów)

Opis praktyki

Przy przedmiotach stricte matematycznych dobrą praktyką jest w trakcie wykładów przy wyświetlaniu slajdów z teorią, kiedy wykładowca posiada tableta z rysikiem, którym przy opisywaniu definicji/wzorów, zaznacza różne rzeczy na slajdach, zakreśla, podpisuje, czy nawet obok definicji wprowadza praktyczne przykłady. Wszystkie zaznaczenia rysikiem przez wykładowce są widoczne dla studentów. Ważne jest również, żeby te notatki udostępniać potem studentom poprzez kanały np. Teams.
Dzięki temu studenci mogą skupić się na wykładzie, zamiast stresować się czy zdążą wszystko zanotować.

Kluczowe elementy praktyki

– posiadanie i wyświetlanie slajdów studentom,
– posiadanie tableta z rysikiem, na którym rysuje się i zaznacza różne rzeczy,
– wprowadzanie przykładów do każdej z definicji, żeby łatwiej było zrozumieć,
– udostępniać studentom przygotowane slajdy i jak i notatki powstałe podczas zajęć.

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe i społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: KG

Liczba odwiedzin: 16844