Umiędzynarodowienie

Opis praktyki

Jeden z naszych wykładowców przed praktykami zawodowymi zaznajomił nas z działaniem praktyk zagranicznych i umożliwił bardzo dużej grupie studentów wyjazd za granicę, zaznajomienie się z zagranicznymi warunkami. Potem taki punkt w CV wyglądał o wiele lepiej i wiele osób z tych, które wyjechały dostały potem ofertę pracy w danej placówce. Wszystko dzięki temu, że ktoś nas zaznajomił z możliwością wyjazdu.

Kluczowe elementy praktyki

wyjazdy, zagraniczne praktyki, informacja od wykładowcy, pokazanie studentom co mogą, możliwości

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JCz

Liczba odwiedzin: 23309