Wspieranie Studenckich Kół Naukowych

Opis praktyki

Na SGH SKNy i inne organizacje studenckie są bardzo silnie wspierane przez przez władze uniwersyteckie. Posiadają one realny budżet od uniwersytetu jak i partnerów, mają możliwość reklamy i rekrutacji na teranie uczelni czy też prostej rezerwacji pomieszczeń na wydarzenia przez nie organizowane. Przez to SKNy mają szczególnie na studiach licencjackich znaczenie równoznaczne co samo studiowanie – nie są jedynie pobocznym dodatkiem działającym z boku dla pasjonatów. Studenci od początku 1 roku angażują się w ich działalność zdobywając doświadczenie działając praktycznie oraz zawiązują bliskie znajomości. SKNy prowadzą wiele projektów mających szybki praktyczny charakter. Nowi członkowie kół szybko wdrażają się w ich działanie i przez to od razu pracują w nad praktycznymi, poza akademickimi projektami przez co bardzo szybko mogą pochwalić się namacalnymi wynikami i umiejętnościami. Współpraca pracodawców z SKNami sprawia, że jej członkowie często dostają oferty pracy bezpośrednio od partnerów i szybko odnajdują się na rynku pracy.

Kluczowe elementy praktyki

-Wsparcie angażowania się studentów ze strony władz podkreślające że SKNy są ważne a nie drugorzędne do studiów
-Działanie studentów w praktycznych projektach
-Nacisk na budowanie więzi członków SKNu poprzez integracje
-Wspołpraca z zewnętrzymi partnerami, pracodawcami
-Rozsądny budżet dla organizacji, pozwalający jej bez problemu realizować swoje cele

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: AW

Liczba odwiedzin: 21498