Wydawanie przez uczelnię certyfikatu językowego

Opis praktyki

Dobrą praktyką byłoby uznawanie egzaminu z lektoratu (zarówno zdawanego na licencjacie, jak i na studiach magisterskich) za jednoznaczne potwierdzenie kompetencji językowych studentów. Obecnie, np. od kandydata do szkoły doktorskiej, wymaga się, pomimo zaznaczenia w suplemencie do dyplomu poziomu znajomości języka obcego, ponownego zdania egzaminu językowe, co deskrydetuje nasze kompetencje językowe. Dobrym rozwiązaniem byłoby zrównanie egzaminu z lektoratu z egzaminem np. Cambridge.

Kluczowe elementy praktyki

1. Dostosowanie egzaminu z lektoratu do certyfikowanego egzaminu językowego.
2. Podpisanie przez uczelnię umowy z instytucją zewnętrzną, co umożliwi wprowadzenie certyfikacji.
3. Ewentualnie uznawanie (szczególnie wewnątrz uczelni i szkół doktorskich) suplementu do dyplomu za wystarczające potwierdzenie kompetencji językowych studenta/absolwenta.

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki

Zgłaszajacy dobrą praktykę: RK

Liczba odwiedzin: 23308