Wzbogacenie zajęć o materiały multimedialne

Opis praktyki

Kiedy tylko to możliwe, wykłady i ćwiczenia powinny być wzbogacone o materiały multimedialne – mogą to być galerie zdjęć, nagrania z webinarów czy filmy na Youtube. Jeśli są związane z tematyką wykładu, to na pewno przyciągną uwagę studenta bardziej niż monotonne slajdy przez 90min wykładu.

Kluczowe elementy praktyki

– Zaplanowanie czasu na materiały multimedialne w trakcie zajęć
– Znalezienie odpowiednich materiałów skorelowanych z treścią wykładu
– Anonimowa ankieta badająca satysfakcję studentów

Obszar nauk: społeczne

Nazwa uczelni: Queens University, Kingston, Kanada

Zgłaszajacy dobrą praktykę: SM

Liczba odwiedzin: 16845