Zajecia z dydaktyki i wprowadzanie ich w praktykę

Opis praktyki

Jako doktorantka miałam zajęcia dydaktyczne, które miały na celu nauczyć mnie jak uczyć studentów i zauważyłam, że niektórzy wykładowcy używają przedstawionych na tych zajęciach metod. Potrafią przeprowadzić zajęcia na zasadzie burzy mózgu, odwrócenia i dyskusji. To wiele daje i stanowi bardzo fajne urozmaicenie dla studentów. Sama wprowadzam to w trakcie praktyk i jestem bardzo zadowolona z efektów. Natomiast jako studentka takich zajęć więcej zapamiętywałam i byłam bardziej zaangażowana.

Kluczowe elementy praktyki

Obowiązkowy przedmiot dydaktyczny, Zaangażowanie prowadzącego, dobre chęci i danie możliwości wykazania się studentom przy wprowadzaniu określonej metody

Obszar nauk: przyrodnicze i ścisłe

Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: JCz

Liczba odwiedzin: 23309