Zapraszanie przedstawicieli firm na uczelnie

Opis praktyki

Wielu przedstawicieli czołowych firm często zapraszanych jest do gmachu uczelni aby opowiedzieć o codzienności swojej pracy czy zachęcić studentów do podjęcia stażu w ich firmie. Uważam, że jest to niezwykle wartościowe doświadczenie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają edukacje wyższą oraz szukają swojej drogi zawodowej.

Kluczowe elementy praktyki

Kluczowe nawiązywanie jest stałej współpracy z uczelnia, firmy nie tylko chętnie prezentują swoją oferty w gmachu uczelni. Często również sponsorują lub współpracują przy organizacji wydarzeń naukowych czy konferencji organizowanych przez studentów. Uważam, że SGH jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje tak wiele możliwości poznania rynku pracy w Polsce. Pomaga to również zdobyć wiedzę merytoryczna z danego tematu oraz zdecydowanie pomaga w zdobyciu pewności siebie.

Obszar nauk: humanistyczne i społeczne

Nazwa uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zgłaszajacy dobrą praktykę: ACh

Liczba odwiedzin: 19180