Zwracanie uwagi na zdrowie psychiczne studentów

Opis praktyki

1) Raz w roku prowadzony jest, przez SSPG, Tydzień Zdrowia Psychicznego. Projekt ten ma na celu uświadomić studentów o istnieniu problemów natury psychicznej, pokazać możliwości dbania o zdrowie psychiczne oraz sięgania po pomoc.

2) W tym roku organizowany jest również, przez Dział Współpracy Międzynarodowej, projekt ”Hej, wszystko OK?”. Projekt ten skierowany jest do studentów z Polski i z zagranicy oraz pracowników i dotyczy ogólnie pojętego wellbeingu.

Kluczowe elementy praktyki

1) Tydzień Zdrowia Psychicznego
-webinaria ze specjalistami
-standy na kampusie
-morsowanie

2) ”Hej, wszystko OK?”
-zajęcia z jogi
-zajęcia mindfulness
-zajęcia z radzenia sobie ze stresem
-warsztaty z różnic kulturowych
-warsztaty z mediacji
-Konferencja ”Wellbeing, czyli jak zadbać o siebie (w pracy)?” :
~zajęcia na zdrowy kręgosłup w Centrum Sportu Akademickiego
~wykład prowadzony przez profesora psychologii, dietetyka, Centrum Sportu Akademickiego

Obszar nauk: uniwersalne

Nazwa uczelni: Politechnika Gdańska

Zgłaszajacy dobrą praktykę:

Liczba odwiedzin: 20393