Szkolenie 1 – 29.11.2023

Komunikacja bez przemocy w społeczności akademickiej

  1. Uniwersytety a idea społeczeństwa otwartego
  2. Idea komunikacji bez przemocy (NVC) a kształcenie zorientowane na osobę studiującą i jej potrzeby
  3. Język inkluzywny w przestrzeni akademickiej

Prowadzi: dr hab. Magdalena Stoch
Kiedy: 29.11.2023, środa, godz. 17:00-18:30
Gdzie: Online

Zapisz się – lista rezerwowa


dr hab. Magdalena Stoch

dr hab. Magdalena Stoch, prof. UKEN

absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa (Uniwersytet Pedagogiczny) oraz studiów podyplomowych z dyplomacji kulturalnej (Uniwersytet Jagielloński).

Od 2013 zatrudniona w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 2019-2021 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rektora UP ds. Równego Traktowania.

Od 2020 r. zastępczyni Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

Uczestniczka programu stypendialnego Departamentu Stanu USA 21st Century Changemakers: Trend Leaders Promote Social Media Discernment among Youth (2019).

Współautorka Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni oraz planów równości płci.


 

    Formularz zgloszeniowy

    Chcę wziąć udział w webinarach: